O nás Jazykové kurzy Zápisy Prekladateľské služby Kontakty
       
     
 
 

Firemné jazykové kurzy

 
 

PONUKA VYUČOVANIA JAZYKOV

 • anglický jazyk

 • nemecký jazyk

 • španielsky jazyk

 • ruský jazyk


ÚROVNE

 • začiatočníci

 • nižšia stredná úroveň

 • stredná úroveň

 • vyššia stredná úroveň

 • pokročilí


MIESTO A FREKVENCIA VÝUKY

 • Podľa dohody kurzy sa môžu konať alebo v priestoroch firmy v dopoludňajších alebo

  popoludňajších hodinách, alebo v priestoroch našej školy v popoludňajších hodinách.

 • Frekvenciu výuky si určí zákazník sám. Spravidla sa vyučuje 2 alebo 3 razy do týždňa po 2 vyučovacie hodiny, prípadne jeden krát po 3 vyučovacie hodiny.


CENA KURZOV

  Cena je vždy vecou dohody medzi odberateľom a dodávateľom jazykovej služby, orientačne sú ceny nasledovné:

 • individuálna výuka: od 10,- EUR

 • skupina 2-6 študentov: od 12,- EUR


NAŠE CIELE

Docieliť pomocou kvalitných a skúsených lektorov, renomovaných kníh a vhodných metodických nástrojov aktívne ovládanie anglického jazyka, t.j. rozumieť počutému a schopnosť dohovoriť sa na primeranej úrovni. Preto je u lektorov dôraz na aktívnom vedení hodín so simuláciou reálnych situácií v anglicky hovoriacom prostredí tak, aby študenti boli schopní vyjadriť v bežných životných situáciách vlastné názory, myšlienky, potreby a postoje pomocou rozsiahlej slovnej zásoby so správnou výslovnosťou a primeranej gramatiky.

Každý poslucháč je náš rovnocenný partner, s ktorým máme spoločný cieľ - dosiahnuť primerané aktívne ovládanie cudzieho jazyka. Pohodová atmosféra bez stresov je základný faktor učenia sa s radosťou, preto je pre našu jazykovú školu jedným z najdôležitejších. Aktívna a pravidelná účasť študenta na kurze je samozrejmosťou rovnako ako jeho primeraná príprava na hodiny tak, aby bolo možné dosiahnuť pokrok a spokojnosť na oboch stranách