O nás Jazykové kurzy Zápisy Prekladateľské služby Kontakty
       
     
 
 

Prekladateľské služby

 
 

Poskytujeme službu prekladov textov z anglického jazyka do slovenského jazyka a naopak pre individuálnych záujemcov, podniky a firmy.

Ceny prekladateľských služieb:

Zo slovenského jazyka do anglického alebo nemeckého 18,- EUR za normostranu (30 riadkov, 60 úderov v riadku, t.j. celkom 1 800 znakom na stranu)
Z anglického jazyka alebo nemeckého jazyka do slovenského 16,- EUR za normostranu (30 riadkov, 60 úderov v riadku, t.j. celkom 1 800 znakom na stranu)
Jazykové korektúry 7 - 9,- EUR za stranu
Príplatky za expresné preklady a korektúry do 24 hodín      + 100%
do 48 hodín      + 50%
do troch dní      + 25%


Presná cena môže byť upravená po prekonzultovaní a pri podrobnejšej špecifikácii objednávky.

Termíny vypracovania prekladu a dodávky hotového prekladu sú pohyblivé a závisia hlavne od:

  • rozsahu textu (počet slov, technická náročnosť textu - grafy, tabuľky a pod.)

  • odbornosti textu - od nej závisí pracnosť textu

  • časovej náročnosti - za aký čas má byť preklad hotový