O nás Jazykové kurzy Zápisy Prekladateľské služby Kontakty
       
     
 
 

Jazykové kurzy

 
 

Jazykové kurzy pre deti:

Jazykové kurzy sú určené deťom od 5 do 15 rokov. Anglický jazyk sa učia z kvalitných učebníc z Cambridge University Press, ktoré im pomáhajú urobiť prvé kroky v cudzom jazyku so sebaistotou. Malé deti zažívajú radosť, keď sa učia nenásilne prostredníctvom roztomilých postavičiek v príbehoch, piesní a rôznych aktivít. Deti sú motivované rozmýšľať, robiť
a vyrábať si vlastné veci hneď od začiatku.

Dávame dôraz na rozvoj jazykových zručností, hlavne rozprávania a počúvania, funkčný jazyk, ktorý umožňuje samostatnosť a nezávislosť žiaka spolu s efektívnou ústnou aj písomnou komunikáciou.

 

Jazykové kurzy pre študentov SŠ a dospelých:

Každý kurz cudzieho jazyka je celoročný a vedie študentov systematicky od úrovne začiatočníkov po pokročilých dobre známou a efektívnou komunikatívnou metódou. Moderné učebnice zabezpečujú postupné budovanie jazyka, gramatické vedomosti a príležitosti rozvíjať zručnosti počúvania a rozprávania.

Hlavnou filozofiou kurzov je fakt, že jazyk sa najlepšie učí prostredníctvom zmysluplnej komunikácie.

Ďalšou modernou súčasťou štúdia je online podpora učebníc, DVD pre samoštúdium, doplňujúce interaktívne cvičenia vo všetkých oblastiach jazyka.

Jazykové kurzy slovenského jazyka pre cudzincov:

Poskytujeme služby vyučovania slovenčiny pre anglicky hovoriacich študentov, pracovníkov firiem.