O nás Jazykové kurzy Zápisy Prekladateľské služby Kontakty
       
     
 
 

Slovenský jazyk pre cudzincov - Slovak for Foreigners

 
 

Poskytujeme služby vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka pre anglicky hovoriacich študentov, pracovníkov firiem, ktorí sa potrebujú dorozumieť v bežnom pracovnom aj mimopracovnom živote.

Vyučujeme slovenčinu pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Používame učebnice, ktorých obsah a metodické postupy boli overené a osvedčili sa v praxi pri výučbe cudzincov na Slovensku aj v zahraničí. Súčasťou učebníc sú doplnkové materiály, cvičebnica a audionahrávky.

Naši lektori majú skúsenosti s takýmto typom kurzov a majú vypracované aj vlastné metodické materiály tak, aby zvládnutie tohto náročného jazyka bolo čo najefektívnejšie.

Slovak for Foreigners

We offer Slovak language courses as a foreign language for English-speaking students, especially professionals working or living in Slovakia so that they can communicate at work and also after work in common everyday situations.

The courses are designed for all those who are interested in beginning to learn Slovak. We teach students from beginners to intermediate level using course books . The contents and methodology have been tested and have proved to be effective in teaching Slovak to foreigners in Slovakia as well abroad. In addition to the course books, there is a workbook and audio recordings.

Our lecturers have extensive experience, moreover they design their own practice exercises, especially communicative, conversational ones so that they make Slovak language and Slovakia more accessible as well as more enjoyable.