O nás Jazykové kurzy Zápisy Prekladateľské služby Kontakty
       
     
 
 

Medzinárodné certifikáty - CAMBRIDGE ESOL

 
 

JEDINÉ SKÚŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA, KTORÉ POTREBUJETE

Úspešná kariéra je častým snom mladých ľudí aj ich rodičov. Štúdium za účelom dosiahnutia kvalifikácií je náročné a je to tvrdá práca. Ak navštevujete kurz, ktorý sa končí britskou kvalifikáciou, môžete si byť istí, že získané certifikáty budú
uznané univerzitami a zamestnávateľmi na celom
svete.

Zoznam uznávaných certifikátov:

  • PET Preliminary English Test

  • FCE First Certificate in English

  • CAE Certificate in Advanced English

  • CPE Certificate of Proficiency in English

  • IELTS International English Language Testing

Bližšie informácie o týchto a všetkých ďalších skúškach nájdete na adrese www.cambridgeESOL.org


VYBERTE SI CAMBRIDGE ESOL
Tieto skúšky predstavujú súbor svetovo najuznávanejších certifikátov pre študentov anglického jazyka. Každý rok si skúšky Cambridge ESOL vo svete zvolia 3 milióny ľudí a sú široko uznávanéna pracovné a študijné účely. Sú prepojené na Európsky referenčný rámec určujúci úroveň jazyka, ktorý vydala Rada Európy. Toto sú dôvody, prečo si ich vybrať:


CELOSVETOVÉ UZNANIE – VSTÚPITE DO SVETA PRÍLEŽITOSTÍ
Skúšky Cambridge ESOL vo svete uznávajú tisíce univerzít a vysokých škôl, zamestnávateľov, ministerstiev a vládnych agentúr, imigračných úradov a profesijných združení.

JAZYKOVÉ ZRUČNOSTI DO ŽIVOTA
Materiály na skúškach sú založené na komunikácii z reálneho života tak, aby ste si pri príprave na skúšky rozvinuli zručnosti používania angličtiny v praxi.

OVERENÉ
Tieto skúšky sú spoľahlivým dôkazom o vašich jazykových schopnostiach. Okrem toho, že vaša kvalifikácia bude uznávaná, je zaručené, že skúšky sú objektívnym testom vašich znalostí a schopností. Britské inštitúcie sú známe svojím vysokým akademickým štandardom
a testovacím systémom.

PODPORA PRE UCHÁDZAČOV
Cambridge ESOL poskytuje uchádzačom vysokú mieru podpory vrátane špecializovanej webovej stránky na pomoc pri príprave na skúšku:www.candidates.cambridgeesol.org


SPOĽAHNITE SA NA WELCOME SCHOOL

Jazyková škola Welcome school pripravuje študentov na medzinárodné skúšky z anglického jazyka od r. 1997, hlavne na First Certificate in English (FCE) a Cambridge Advanced Examination (CAE). Úspešnosť našich študentov na skúške je nad 90%, čo v porovnaní
s celoslovenským priemerom úspešnosti 75% je lichotivý a povzbudivý výsledok. Študenti, ktorí absolvovali túto skúšku, boli vo veľkej výhode pri prijímacích pohovoroch oproti iným uchádzačom o štúdium na vysokých školách so zameraním na právo, ekonómiu, medzinárodné vzťahy a podobne.

FCE predstavuje strednú úroveň Cambridgeských skúšok, reprezentuje úroveň B2
v Spoločnom európskom rámci ovládania jazykov. Je to ideálna skúška, ak chcete študovať
v zahraničí alebo rozvinúť svoju kariéru, ktorá vyžaduje jazykové zručnosti (napr. vo firmách, lekárstve, strojníctve). Zaručuje dostatočné ovládanie jazyka pre úradnícku, sekretársku alebo manažérsku prácu v mnohých oblastiach, zvlášť v turizme, kde kontakt s anglicky hovoriacimi ľuďmi je vyžadovaný. Úspešní kandidáti majú zručnosť vybaviť listy, telefonovať, písať rôzne druhy písomností, zvládnuť štúdium v angličtine.

OCENENIE ROKOV KVALITNEJ PRÁCE
Je pre nás vecou prestíže, že po rokoch úspešnej spolupráce sme sa stali oficiálnym partnerom British Council pri kvalitnej príprave a registrácii študentov na skúšky. Tým sme získali členstvo v programe ADDVANTAGE, vytvorený v spolupráci s Oxford University Press.

British Council má široké skúsenosti v administrovaní skúšok Spojeného kráľovstva
a dlhodobo zabezpečuje bezproblémový priebeh skúšok. Z toho dôvodu je celosvetovo uznávanou autoritou a dôveryhodným partnerom na spoluprácu v celom spektre medzinárodných skúšok. Členstvo je pre nás výhodné, lebo študenti si všímajú dobrú povesť a profesionalitu školy, ktorá im dáva istotu, že na skúšky budú pripravení čo najlepšie.

KDE JE MOŽNÉ SKÚŠKU VYKONAŤ
Registráciu na skúšky vykonáva naša jazyková škola. Skúšky sa na Slovensku sa konajú
v skúšobných centrách v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Trenčíne, Nitre, Trnave, Rimavskej Sobote a Košiciach. Prihlásime vás do centra, ktoré si vyberiete.

Odporúčame vám navštíviť stránku www.britishcouncil.org, kde môžte získať podrobnejšie informácie ku skúškam a stiahnuť si užitočné testovacie materiály.