O nás Jazykové kurzy Zápisy Prekladateľské služby Kontakty
       
     
 
 

Jazykové kurzy pre dospelých

 
 

Každý kurz cudzieho jazyka je celoročný a vedie študentov systematicky od úrovne začiatočníkov po pokročilých dobre známou a efektívnou komunikatívnou metódou. Moderné učebnice zabezpečujú postupné budovanie jazyka, gramatické vedomosti a príležitosti rozvíjať zručnosti počúvania a rozprávania.
  • Hlavnou filozofiou kurzov je fakt, že jazyk sa najlepšie učí prostredníctvom zmysluplnej komunikácie.

  • Ďalšou modernou súčasťou štúdia je online podpora učebníc, DVD pre samoštúdium, dopl�ujúce interaktívne cvičenia vo všetkých oblastiach jazyka.

Jazykové kurzy určené všetkým vo veku od 15 rokov.

Študenti sú rozdelení do jednotlivých úrovní:

  • začiatočníci
  • nižšia stredná úrove�
  • stredná úrove�
  • vyššia stredná úrove�
  • pokročilá úrove�


ŠTUDENTI SŠ A DOSPELÍ:
Kurz pre všetkých vo veku od 15 rokov
      - 36 týžd�ov, 144 vyučovacích hodín za školský rok
      - 2x po dve vyučovacie hodiny po 45 minút týždenne
      Cena: 151 € za trimester

 

PRÍPRAVA NA MEDZIN�RODNÉ SKÚŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA:

FCE : FIRST CAMBRIDGE EXAMINATION
      - 36 týžd�ov, 144 vyučovacích hodín za školský rok
      - 2x po dve vyučovacie hodiny po 45 minút týždenne
      Cena: 168 € za trimester

 

CAE: CAMBRIDGE ADVANCED EXAMINATION
      - 36 týžd�ov, 144 vyučovacích hodín za školský rok
      - 2x po dve vyučovacie hodiny po 45 minút týždenne
      Cena: 168 € za trimester