O nás Jazykové kurzy Zápisy Prekladateľské služby Kontakty
       
     
 
 

Učebnice

 
 

Používame najmodernejšie učebnice z renomovaných anglických vydavateľstiev
Cambridge University Press a Oxford University Press.

Učebnice pre deti sú motivujúce, zábavné a tým udržiavajú záujem . Jazykové zručnosti sa vytvárajú prostredníctvom zaujímavých príbehov, pesničiek, riekaniek, hier a komunikačných aktivít. Vo vyšších úrovniach kurzov je dôraz na vytváraní zručností, uvádzajú sa sociálne koncepty a rozširuje sa komunikácia.

Učebnice pre mládež vynikajú pozitívnym a praktickým prístupom ku štúdiu angličtiny. Kurzy prezentujú jazyk postupne prostredníctvom podnetných textov, analyzuje sa jazyk a dáva priestor na vyjadrovanie sa o vlastnom svete. Dôraz je na rozvoji jazykových zručností, funkčnom jazyku a efektívnej písomnej a ústnej komunikácii

Kurzy pre dospelých sú zamerané na reálny život, zmysluplné texty a situácie, ktoré pripravia študentov na angličtinu pre globálnu komunikáciu a budujú sebaistotu pri používaní jazyka. Učíme jazyk, ktorý je prirodzený, spoľahlivý a z reálneho života. Knihy obsahujú CD a DVD, ktoré robia štúdium ešte viac pútavejším a ľahším.