O nás Jazykové kurzy Zápisy Prekladateľské služby Kontakty
       
     
 
 

Koncepcia školy

 
 

VZDELÁVACÍ PROGRAM 

Má nasledovné formy:

 • celoročný vzdelávací program
 • intenzívne kurzy podľa požiadaviek poslucháčov
 • podnikové kruzy
 • letné intenzívne kurzy - v škole v prírodnom prostredí
 • letné tábory pre deti a mládež
 • jazykovo-poznávacie pobyty v Anglicku


SKUPINOVÁ VÝUKA 

Deti:

 1. Jednoročný vzdelávací program pre predškolský vek
  5 a 6 ročné deti, 70 hodín ročne
 2. Trojročný vzdelávací program pre mladší školský vek
  7 - 11 ročné deti, 210 hodín, 70 hodín ročne
 3. Štvorročný vzdelávací program pre starší školský vek
  12 - 15 ročné deti, 280 hodín, 70 hodín ročne

Mládež a dospelí:
 1. Štvorročný vzdelávací program / 560 hodín, 140 hodín ročne/
 2. Šesťročný vzdelávací program / 840 hodín, 140 hodín ročne/
 3. Jednoročný kurz konverzácie / 70 hodín/
 4. Jednoročný kurz Business English / 140 hodín/

Príprava na testy:
 1. Cambridge First Examination
  Jednoročný program / 140 hodín/
  Dvojročný program / 280 hodín/
 2. Nová maturita, úrovne A, B 
  Jednoročný program / 140 hodín/
 3. Cambridge Advanced Examination
  Jednoročný program / 140 hodín/
 4. IELTS
  Jednoročný program / 140 hodín/

INDIVIDUÁLNA VÝUKA
 1. Príprava na prijímacie pohovory na vysoké školy
 2. Doučovanie
 3. Vyučovanie v podnikoch a inštitúciach
 4. Podľa individuálnych požiadaviek poslucháča


VEDOMOSTNÉ ÚROVNE 

Predškolský vek 
Starter 

Mladší školský vek 
Starter I 
Starter II 
Starter III 

Starší školský vek 
Junior I elementary , falošný začiatočník 
Junior II pre-intermediate, mierne pokročilý 
Junior III intermediate, stredne pokročilý 
Junior IV pokročilý