O nás Jazykové kurzy Zápisy Prekladateľské služby Kontakty
       
     
 
 

Jazykové kurzy pre deti

 
 

Jazykové kurzy sú určené deťom od 5 do 15 rokov. Anglický jazyk sa učia z kvalitných učebníc z Cambridge University Press, ktoré im pomáhajú urobiť prvé kroky v cudzom jazyku so sebaistotou. Malé deti zažívajú radosť, keď sa učia nenásilne prostredníctvom roztomilých postavičiek v príbehoch, piesní a rôznych aktivít. Deti sú motivované rozmýšľať, robiť a vyrábať si vlastné veci hneď od začiatku.

Dávame dôraz na rozvoj jazykových zručností, hlavne rozprávania a počúvania, funkčný jazyk, ktorý umož�uje samostatnosť a nezávislosť žiaka spolu s efektívnou ústnou aj písomnou komunikáciou.

.


I. PREDŠKOLSKÝ VEK:

STARTER 0

Kurz pre deti vo veku 5 a 6 rokov (4 -6 detí v skupine)
      - 34 týžd�ov, 68 vyučovacích hodín za školský rok
      - 1 vyučovacia hodina po 50 minút týždenne
      Cena: 102 € za polrok - 17 stretnutí


II. MLADŠÍ ŠKOLSKÝ VEK:

STARTER I:
Kurz pre deti vo veku 7 - 8 rokov
      - 35 týžd�ov, 35 vyučovacích hodín za školský rok
      - 1 vyučovacia hodina po 50 minút týždenne
      Cena: 102 € za polrok - 17 stretnutí

STARTER II:
Kurz pre deti vo veku 8 – 9 rokov
    - 35 týžd�ov, 70 vyučovacích hodín za školský rok
    - 2 vyučovacie hodiny po 50 minút týždenne
      Cena: 140 € za polrok

STARTER III:
Kurz pre deti vo veku 9 – 10 rokov
    - 35 týžd�ov, 70 vyučovacích hodín za školský rok
    - 2 vyučovacie hodiny po 50 minút týždenne
      Cena: 140 € za polrok

STARTER IV:
Kurz pre deti vo veku 10 – 11 rokov
    - 35 týžd�ov, 70 vyučovacích hodín za školský rok
    - 2 vyučovacie hodiny po 50 minút týždenne
      Cena: 140 € za polrok


III . STARŠÍ ŠKOLSKÝ VEK

JUNIOR I.
Kurz pre deti vo veku 11 – 12 rokov
    - 35 týžd�ov, 70 vyučovacích hodín za školský rok
      - 2 vyučovacie hodiny po 65 minút týždenne
      Cena: 152 € za polrok

JUNIOR II.
Kurz pre deti vo veku 12 – 13 rokov
    - 35 týžd�ov, 70 vyučovacích hodín za školský rok
    - 2 vyučovacie hodiny po 65 minút týždenne
      Cena: 152 € za polrok

JUNIOR III.
Kurz pre deti vo veku 13 – 14 rokov
    - 35 týžd�ov, 70 vyučovacích hodín za školský rok
    - 2 vyučovacie hodiny po 65 minút týždenne
      Cena: 152 € za polrok

JUNIOR IV.
Kurz pre deti vo veku 14 – 15 rokov
    - 35 týžd�ov, 70 vyučovacích hodín za školský rok
    - 2 vyučovacie hodiny po 65 minút týždenne
      Cena: 152 € za polrok